Führungsaufgabe KommunikationBasisseminar

Erfolgreich Führen mit Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen
Souveränität durch professionelle Kommunikation und Argumentation
Richtig Kommunizieren in anspruchsvollen Führungssituationen

BildHội thảo của chúng tôi đào tạo bạn kể những cái khác. in den Bereichen Führung, Mitarbeitergespräche, durchsetzungsstarke Kommunikation und Führungssituationen

> Durch zielgerichtete Mitarbeitergespräche Motivation und Leistungsniveau steigern
> Feedbackgespräche und Leistungskontrolle als Führungsinstrument richtig einsetzen
> Souveränes Auftreten durch richtige Argumentation und Entscheidungsstärke
> Herausforderungen in der Führung selbstbewusst annehmen

ngày hiện tại của chúng tôi cho hội thảo:

15.03.2018 Leipzig & Bremen
17.05.2018 Munich
23.08.2018 Frankfurt am Main
24.10.2018 Leipzig
12.12.2018 Berlin

lợi ích của bạn:

> Erfolgreich Führen mit Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen
> Souveränität durch professionelle Kommunikation und Argumentation
> Richtig Kommunizieren in anspruchsvollen Führungssituationen

lợi thế của bạn

Mỗi người tham gia sẽ nhận được:

+ Führungstool: Zielvereinbarungsgespräche effektiv führen
+ S&P thử nghiệm “Wie ist Ihr Delegationsverhalten?”
+ S&P-Test: Eigene Kommunikationsstärken einschätzen
+ S&P Leitfaden: Erfolgreich Verhandeln in schwierigen Situationen
+ S&P Checkliste Erfolgreiche Mitarbeiterauswahl nach dem DISG-Konzept
+ S&P LeitfadenKonflikte erkennen und auflösen

S&P Unternehmerforum được chứng nhận để AZAV, E-Cert và DIN 9001:2008.
Kinh phí từ ESF châu Âu cũng như các tổ chức tài trợ trong khu vực có thể. Bạn sẽ nhận được các tiêu chí đủ điều kiện.

Bạn có thể quan tâm trong hội thảo? Gửi cho chúng tôi một e-mail hoặc đăng nhập vào trực tiếp đến Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Để biết thêm thông tin và liên hệ với bạn nhận được trong việc thúc đẩy đào tạo lĩnh vực.

Nicht der passende Termin dabei? Informieren Sie sich jetzt über unsere Business-Coachings und Inhouse Trainings, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse!

văn phòng Munich
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

qua:

S&P Diễn Đàn Doanh Nghiệp GmbH
Ông Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
Đức

fon ..: 089 4524 2970 100
số fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Ưu điểm trong phẫu thuật

S&P Diễn đàn Doanh nghiệp là 2007 Được thành lập và dựa trên một ý tưởng của khách hàng SME của chúng tôi:

việc> Giải pháp cùng
Đảm bảo cơ hội> Không đường vòng
> Thay thế kinh nghiệm

100 Seminarthemen, 13 khóa học chứng nhận, đào tạo nhà, 500 Seminartermine, 20 loa có kinh nghiệm từ ngành công nghiệp.

Bảo vệ lợi ích của bạn trong thực tế. Đặt trực tiếp với S&P!

Xem www.sp-unternehmerforum.de sau chủ đề hội thảo:

> chiến lược & Sự quản lý
> Giám đốc điều hành & -trưởng văn phòng
> kế hoạch & phát triển
> lãnh đạo & phát triển nguồn nhân lực
> bán hàng & thị trường
> Kế toán & kiểm soát
> Quản lý doanh nghiệp
> kế hoạch & thanh khoản
> Đánh giá & talk Ngân hàng
> mua sắm
> Cá nhân
> hỗ trợ & Quản lý văn phòng
> Quản lý dự án
> Kinh doanh Định giá & sự kế thừa
> Tuân
> Chống rửa tiền
> Depot A-Quản lý
> Khả năng thanh toán II
> MaRisk
> Quản lý rủi ro

S&P Unternehmerforum được chứng nhận để AZAV, DIN ISO 9001:2008 và E-Cert.

13 đào tạo cấp chứng chỉ cho trình độ phát triển nghề nghiệp của bạn:

> Chứng nhận giám đốc điều hành (S&P)
> Sĩ quan chứng nhận (S&P)
> Chứng nhận đốc rửa tiền (S&P)
> Certified Compliance Officer (S&P)
> Truyền thông Chứng nhận & lãnh đạo (S&P)
> Bộ điều khiển rủi ro chứng & Thủ quỹ (S&P)
> Chứng nhận quản lý nhân sự (S&P)
> Hỗ trợ Quản lý Chứng nhận (S&P)
> Chứng nhận Quản lý dự án (S&P)
> Chứng nhận Trưởng phòng kinh doanh (S&P)
> Chứng nhận Quản lý rủi ro (S&P)
> Giám đốc thương mại Certified (S&P)
> Certified Mua Manager (S&P)

báo chí liên hệ:

S&P Diễn Đàn Doanh Nghiệp GmbH
Ông Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.


*