Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildHội thảo của chúng tôi đào tạo bạn kể những cái khác. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

ngày hiện tại của chúng tôi cho hội thảo:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
lợi ích của bạn:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

lợi thế của bạn

Mỗi người tham gia sẽ nhận được:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum được chứng nhận để AZAV, E-Cert và DIN 9001:2008.
Kinh phí từ ESF châu Âu cũng như các tổ chức tài trợ trong khu vực có thể. Bạn sẽ nhận được các tiêu chí đủ điều kiện.

Bạn có thể quan tâm trong hội thảo? Gửi cho chúng tôi một e-mail hoặc đăng nhập vào trực tiếp đến mẫu đơn xin việc online oder per E-Mail zum Seminar an.
Để biết thêm thông tin và liên hệ với bạn nhận được trong việc thúc đẩy đào tạo lĩnh vực.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

văn phòng Munich
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

qua:

S&P Diễn Đàn Doanh Nghiệp GmbH
Ông Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
Đức

fon ..: 089 4524 2970 100
số fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Ưu điểm trong phẫu thuật

S&P Diễn đàn Doanh nghiệp là 2007 Được thành lập và dựa trên một ý tưởng của khách hàng SME của chúng tôi:

việc> Giải pháp cùng
Đảm bảo cơ hội> Không đường vòng
> Thay thế kinh nghiệm

100 Seminarthemen, 13 khóa học chứng nhận, đào tạo nhà, 500 Seminartermine, 20 loa có kinh nghiệm từ ngành công nghiệp.

Bảo vệ lợi ích của bạn trong thực tế. Đặt trực tiếp với S&P!

Xem www.sp-unternehmerforum.de sau chủ đề hội thảo:

> chiến lược & Sự quản lý
> Giám đốc điều hành & -trưởng văn phòng
> kế hoạch & phát triển
> lãnh đạo & phát triển nguồn nhân lực
> bán hàng & thị trường
> Kế toán & kiểm soát
> Quản lý doanh nghiệp
> kế hoạch & thanh khoản
> Đánh giá & talk Ngân hàng
> mua sắm
> Cá nhân
> hỗ trợ & Quản lý văn phòng
> Quản lý dự án
> Kinh doanh Định giá & sự kế thừa
> Tuân
> Chống rửa tiền
> Depot A-Quản lý
> Khả năng thanh toán II
> MaRisk
> Quản lý rủi ro

S&P Unternehmerforum được chứng nhận để AZAV, DIN ISO 9001:2008 và E-Cert.

13 đào tạo cấp chứng chỉ cho trình độ phát triển nghề nghiệp của bạn:

> Chứng nhận giám đốc điều hành (S&P)
> Sĩ quan chứng nhận (S&P)
> Chứng nhận đốc rửa tiền (S&P)
> Certified Compliance Officer (S&P)
> Truyền thông Chứng nhận & lãnh đạo (S&P)
> Bộ điều khiển rủi ro chứng & Thủ quỹ (S&P)
> Chứng nhận quản lý nhân sự (S&P)
> Hỗ trợ Quản lý Chứng nhận (S&P)
> Chứng nhận Quản lý dự án (S&P)
> Chứng nhận Trưởng phòng kinh doanh (S&P)
> Chứng nhận Quản lý rủi ro (S&P)
> Giám đốc thương mại Certified (S&P)
> Certified Mua Manager (S&P)

báo chí liên hệ:

S&P Diễn Đàn Doanh Nghiệp GmbH
Ông Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.


*