Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet

përmbajtja e internetit

Operatorët e kësaj faqeje nuk janë përgjegjës për saktësinë ose plotësinë e informacionit që ai përmban, sepse të gjithë raportet e publikuara të kompanive, Agjencitë ose individë janë të vendosur. Në thelb pretendimet detyrim ndaj operatorit për dëmin e shkaktuar nga përdorimi i përmbajtjes së dëmit server është e përjashtuar, kur një pjesë e operatorit nuk ka neglizhenca e qëllimshme apo bruto. Operatori nuk merr garanci ose detyrim për aksesueshmërinë ose qasje cilësinë ose llojin e ekranit. Dieses Portal läuft automatisiert über fremddienstportale, si Connektar ose RSS.

Përgjegjësia për tarifat RSS mund të gjenden këtu : https://www.telemedicus.info/article/2313-BGH-entscheidet-ueber-Haftung-fuer-RSS-Feeds.html

Të siguron se përdoruesit, për të transmetuar ndonjë material, shkeljet e treta e të drejtave të tyre, ose shkel dispozitat statutore.

Kjo nuk është e lejuar imazhe me sa vijon ngarkoni përmbajtjen:

  • pictures, se të drejtat e të shkelë të palëve të treta
  • pictures, se të drejtat e autorit të shkelë
  • pictures, njerëzit e tjerë fyerje
  • Images me përmbajtje të paligjshme

Përgjegjës për përmbajtjen (pictures, fotografi, tekst, etj) Faqet, vetëm personi, prej të cilave përmbajtja janë transmetuar. Përmbajtja kontrollohen nga ne as për saktësinë dhe / ose ilegalitetit ose në ndonjë formë tjetër apo censuruar. www.inar.deist as në rast të shkeljes së një ligji as një të drejtën e autorit ose shkelje të tjera nga ana e një përdoruesi vepruese. Kjo vlen për të dy të dhëna në dispozicion të publikut (si p.sh.. WWW), si dhe për të dhënat private (si p.sh.. Email).

Çdo përdorues është përgjegjës për përmbajtjen, do të përdoret në qasjen e tij me shërbimin tonë, dhe është përgjegjës për këtë arsye www.inar.de lirë nga çdo përgjegjësi.

Të gjitha ofertat e treguar janë jo-detyruese.

periudha e kontratës

(1) Mandati i Termave të INAR fillon me shpalljen e aksesit të konsumatorit dhe është e vlefshme për një periudhë të pacaktuar. Kohëzgjatja minimale e kontratës është një muaj. Përveç nëse është rënë dakord ndryshe, kontrata nga të dy palët mund të brenda afatit prej 2 Javë janë ndërprerë në fund të muajit.

(2) Kjo nuk ndikon në të drejtën e palëve për ndërprerjen e menjëhershme për arsye të mirë. Anulimet janë të vlefshme vetëm nëse bëhet me shkrim.

(3) ADENION ka të drejtë të zgjidhë pa njoftim për arsye të mirë, veçanërisht, nëse klienti ka shkelur në mënyrë të përsëritur detyrimet kontraktuale, duke përfshirë në këtë Traktat, ka dështuar në mënyrë të veçantë në §4 detyrat e përmendura, ose në qoftë se ai ka bërë informacion me qëllim të rremë gjatë regjistrimit, ose kur një situatë ndodh për shkak të sjelljes së konsumatorëve, në të cilën ADENIONs shërbimit ose ADENION vetë janë rreziqe të papranueshme (z.B. Shkelja e ligjit penal apo dyshimi konkret të tillë një). Për shkaqe të arsyeshme ADENION ka të drejtë, për të bllokuar autorizimin e qasjes me efekt të menjëhershëm. Për sa kohë që qasja është bllokuar, konsumatori është i liruar nga pagesa e çmimeve mujore bazë. Në rast të justifikuar, fristloser Kündigung werden bereits gezahlte Entgelte einbehalten und nicht zurückgezahlt.

Die Redaktion kann ohne Angabe von Gründen einzelne Beiträge löschen oder Benutzer sperren.

Als Anbieter eines Internetdienstes sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach § 8 në 10 TMG sind wir als Anbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, të cilat i referohen një veprimtari të paligjshme. Detyrimet për të hequr ose të bllokojë përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme nuk do të ndikohet. Një detyrim është i mundur vetëm nga data e njohurive të një shkelje të veçantë. Ne zotohemi të njohur duhet të hiqet menjëherë nga shkeljet e tilla, kjo përmbajtje.

Referencat dhe Lidhjet

Ne supozojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e palës së tretë, si Oferta jonë përmban lidhje me faqet e internetit të jashtme, mbi të cilat ne nuk kemi kontroll. Ofruesi ose operatori i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e çdo vend Linked. Pas njoftimit të shkeljeve, ne menjëherë do të heqë lidhjet e tilla.

Politika e privatësisë

Nga prerjet ose www.inar.de. vendosja e shtypit liron ju pëlqimin, që të dhënat tuaja të caktuar, në veçanti adresën tuaj e-mail është i ruajtur. Ata vazhdojnë të bien dakord, për të marrë email nga ne. Ne ju garantojmë, të mos zbulojë të dhënat tuaja për të palëve të treta dhe të lejojë që të gjithmonë log off. Mbledhja e të çdo të dhënave personale (të tilla si emri, Adresa ose email adresa) vëna, kjo është aq sa është e mundur në bazë vullnetare. Përdorimi i ofertave dhe shërbimeve është, sa më shumë të jetë e mundur, gjithmonë e mundur pa dhënë informacion personal. Ne theksojmë, se transmetimin e të dhënave në Internet (z.B. gjatë komunikimit me e-mail) boshllëqet e sigurisë. Një mbrojtje të plotë të të dhënave kundër qasjes së palës së tretë nuk është e mundur. Përdorimi i publikuar nën detyrimin ngulit nga palët e treta për të dërguar reklama të pakërkuara dhe materiale informuese në këtë mënyrë është e ndaluar shprehimisht. Operatorët e vendeve hapat shprehimisht ligjore në rast të informacionit të pakërkuar promovuese, të tilla si spam e-mail, para.

vlefshmëria ligjore e AGB / Mohim

Ky mohim është të konsiderohet si pjesë e ofertës së www.inar.de. Nëse seksione apo kushtet e veçanta të kësaj deklarate nuk janë ligjore, jo plotësisht korrespondojnë apo nuk, pjesët e mbetura të këtyre Kushteve të mbetet në vlefshmërinë e tyre dhe në përmbajtjen e tyre sinqertë. Operatorët rezervojmë të drejtën për, këto terma dhe kushte nëse është e nevojshme. për ndryshim.

Google Analytics Kushtet e Përdorimit

"Kjo faqe e internetit përdor Google Analytics, një shërbim web e Google Inc. ("Google") Google Analytics përdor. "Cookies", fotografi tekst, që janë ruajtur në kompjuterin tuaj, për të analizuar përdorimin e internetit lejon. Informacioni i gjeneruar nga cookie për përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti (duke përfshirë adresën tuaj IP) transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhen atje. Google do të përdorë këtë informacion, për përdorimin tuaj të faqes të vlerësuar, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google Inc. in Verbindung bringen. Ju mund të refuzojë përdorimin e cookies duke ndryshuar cilësimet në shfletuesin tuaj; Megjithatë, ne do të theksojnë, që ju nuk mund të jetë në gjendje të përdorin të gjitha tiparet e kësaj faqe interneti në këtë rast. Duke përdorur këtë faqe ju pëlqimin për përpunimin e të dhënave rreth jush nga Google në mënyrën e përshkruar dhe për qëllimin e lartpërmendur. "

amendamentet

Operatori rezervon të drejtën, z.B. për të ndryshuar termat dhe kushtet me ndryshuar juridik ose të zgjerohet, pa pjesën tjetër të përmbajtjes do të humbasin vlefshmërinë e saj.